Oprogramowanie do zarządzania wideo

Avigilon Control Center™ korzysta z technologii sztucznej inteligencji i umożliwia kontrolę bezpieczeństwa wideo oraz skupienie się na najistotniejszych kwestiach.

Oprogramowanie Avigilon Control Center 7

 

Avigilon Control Center (ACC) to łatwe w użyciu oprogramowanie do zarządzania materiałem wideo, które umożliwia zoptymalizowanie sposobu zarządzania nagraniami wideo w wysokiej rozdzielczości przez specjalistów ds. ochrony i podejmowania powiązanych z nimi działań. Pozwala na wydajne przechwytywanie i przechowywanie nagrań wideo HD, zapewniając przy tym inteligentne zarządzanie przepustowością i przestrzenią dyskową przy użyciu naszej opatentowanej technologii High Definition Stream Management (HDSM).

W wersji 7 oprogramowania wprowadzono zupełnie nowy sposób monitorowania wideo na żywo za pomocą interfejsu Centrum  zainteresowania. Umożliwia on operatorom natychmiastowy wgląd w to, co dzieje się w całej lokalizacji, oraz skuteczniejszą selekcję najważniejszych wydarzeń i reagowanie na nie.

Interfejs Centrum zainteresowania

Interfejs Centrum zainteresowania definiuje na nowo możliwości monitorowania wideo na żywo oraz pomaga podnieść skuteczność pracy operatora, zapewniając przegląd zdarzeń rejestrowanych przez wszystkie kamery w lokalizacji, w tym zdarzenia analizy Avigilon, zdarzenia Wykrywanie nietypowego ruchu (UMD), zdarzenia ruchu i alarmy.

Operatorzy mogą łatwo wyselekcjonować najważniejsze w danej chwili zdarzenia, przeglądając odpowiednie wyświetlane na żywo i nagrane materiały wideo, aby zdecydować, czy niezbędna jest ich reakcja.

Technologia Avigilon Appearance Search

Zaawansowana wyszukiwarka wykorzystująca sztuczną inteligencję, która umożliwia śledczym łatwe przeszukanie wielu godzin nagrań z całej monitorowanej lokalizacji i szybkie zlokalizowanie określonej osoby bądź pojazdu. Potwierdzone dopasowania można również wykorzystywać do inicjowania dodatkowych poszukiwań w innych lokalizacjach ACC™.

Określoną osobę lub pojazd można wyszukać, wprowadzając opis wyglądu fizycznego lub znajdując przykład w nagranym wideo. Technologia Avigilon Appearance Search™ pozwala radykalnie skrócić czas reakcji na incydenty i podnieść jakość prac śledczych, pozwalając śledczym na zebranie solidnego materiału dowodowego w postaci nagrań wideo i przekonujące przedstawienie przebiegu zdarzeń.

Analiza nowej generacji i analiza wideo z autoadaptacją

Korzystając z intuicyjnego interfejsu użytkownika oprogramowania do zarządzania materiałem wideo ACC, można wyświetlać i przeszukiwać zdarzenia analizy oraz alarmy. Zdarzenia rejestrowane w czasie rzeczywistym i funkcje dochodzeniowe pozwalają na wykrywanie zmian w scenie i naruszenia reguł oraz powiadamianie o nich operatorów.

Wykrywanie nietypowego ruchu (UMD)

Zaawansowana technologia sztucznej inteligencji przenosząca automatyzację monitoringu wizyjnego. Bez żadnych wstępnie zdefiniowanych reguł technologia UMD nieustannie się uczy, jak wygląda typowa aktywność w danej scenie, i wykrywa oraz rejestruje wszelkie anomalie dotyczące ruchu.

Preinstalowane w rejestratorach i konsolach Avigilon

Korzystając z intuicyjnego interfejsu użytkownika oprogramowania do zarządzania materiałem wideo ACC, można wyświetlać i przeszukiwać zdarzenia analizy oraz alarmy. Zdarzenia rejestrowane w czasie rzeczywistym i funkcje dochodzeniowe pozwalają na wykrywanie zmian w scenie i naruszenia reguł oraz powiadamianie o nich operatorów.

Zaawansowane funkcje oprogramowania Avigilon Control Center

Technologia HDSM

Umożliwia wydajne kompresowanie obrazu z zachowaniem jakości, inteligentnie zarządzając przesyłaniem obrazu HD w systemie Avigilon — do stacji roboczych operatorów wysyłane są jedynie żądane fragmenty przechwyconych obrazów.

Obsługa technologii HDSM SmartCodec™

Umożliwia automatyczną optymalizację poziomów kompresji dla różnych regionów sceny. Pozwala to zmniejszyć wykorzystanie przepustowości sieci przy zachowaniu jakości obrazu.

Technologia Avigilon Appearance Search

Pozwala na szybkie przeszukiwanie nagranego materiału wideo w celu odnalezienia osób lub pojazdów we wszystkich lokalizacjach za pomocą kamer Avigilon z funkcją analizy wideo z autoadaptacją. Wyszukiwanie osób jest możliwena podstawie wybranych cech fizycznych, takich jak kolor odzieży, kolor włosów, płeć czy grupa wiekowa. Wyszukiwanie pojazdów jest możliwe na podstawie wybranych cech fizycznych, takich jak kolor i kategoria pojazdu — samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, rower i motocykl.

Eskalacja alarmów

Tworzenie kompletnych, kompleksowych przepływów pracy na potrzeby monitorowania, przypisywania i potwierdzania alarmów.

Oprogramowanie ACC Mobile

Funkcje powiadomień push o alarmach, wyświetlania wideo na żywo i nagranego, systemu komunikacji audio, nakładek analizy wideo z autoadaptacją, wyzwalania wyjścia cyfrowego oraz sterowania kamerami PTZ dla urządzeń mobilnych z systemami Android™ oraz iOS.

Mechanizm obsługi transakcji w punkcie sprzedaży

Połączenie materiału wideo z monitoringu HD (widocznego natychmiast) z danymi transakcji pozwala spełnić wymagania branżowe i zredukować liczbę kradzieży.

Inteligentne wyszukiwanie

Zaawansowane narzędzia wyszukiwania pozwalają na szybkie przeszukiwanie nagranego materiału wideo pod kątem ruchu, obecności obiektów sklasyfikowanych (osób lub pojazdów), zmian tła w scenie (przeszukiwanie miniatur) i zdarzeń.

Szczegółowe zarządzanie, monitorowanie i raportowanie stanu i bezpieczeństwa systemu

Szczegółowe dzienniki pamięci masowej, sieci i ogólnego stanu systemu zapewniają najdłuższy czas pracy systemu w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym.

Łatwa instalacja kamery i serwera

Rejestratory NVR i kamery typu plug-and-play automatycznie identyfikują się w sieci bez konieczności ich ręcznej konfiguracji lub wyszukiwania.

Skalowalna integracja z systemami zewnętrznymi

Architektura rozproszona oferuje interfejsy API oparte na technologii .NET i REST, które umożliwiają łatwą integrację
z innymi systemami, na przykład kontroli dostępu czy zarządzania budynkiem.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR)

Mechanizm analityczny LPR drugiej generacji z łatwą konfiguracją i ulepszoną dokładnością umożliwiającą szybszą reakcję ochrony. Po wykryciu tablicy z jednej z wielu list obserwowanych tablic rejestracyjnych możliwe jest wyzwolenie unikatowych reguł ACC.

Oprogramowanie VMS zgodne z profilami S i T standardu ONVIF®

Gwarantuje możliwość współdziałania między urządzeniami do monitoringu opartymi na protokole IP i spełniającymi wymagania standardu ONVIF, niezależnie od producenta.

Współdziałanie ACM-ACC

System Access Control Manager (ACM) odbiera, przetwarza i reaguje na zdarzenia systemu ACM™ związane z drzwiami lub skojarzone z wejściem sprzętowym oraz na zezwolenia na wejście, umożliwiając operatorom otwieranie drzwi bezpośrednio w widoku z kamery. Weryfikacja tożsamości umożliwia użytkownikom dynamiczne wyświetlanie danych uwierzytelniających systemu ACM na obrazie z kamery. Funkcja wyszukiwania osób pozwala użytkownikom na wizualną weryfikację zdarzeń dostępu oraz inicjowanie wyszukiwań Avigilon Appearance Search tej samej osoby w całej

Wykrywanie nietypowego ruchu (UMD)

Technologia UMD umożliwia szybkie przeszukiwanie wideo i ma za zadanie zredukowanie godzin pracy do minut poprzez zawężenie tysięcy potencjalnych zdarzeń ruchu do zaledwie kilku. Pozwala ona operatorom skupić uwagę wyłącznie na tych nagraniach wideo, które wymagają dokładniejszego zbadania.

Jasny i ciemny motyw interfejsu użytkownika

Aby ułatwić korzystanie z oprogramowania w różnych środowiskach pracy i warunkach oświetleniowych, istnieje możliwość wyboru jasnego lub ciemnego motywu interfejsu użytkownika.

Urządzenia specjalistyczne

Obsługa czujników Avigilon Presence Detector

Czujnik Avigilon Presence Detector™ to zamknięty w niewielkiej obudowie radar impulsowy z funkcją analizy obrazu radarowego z autoadaptacją, która precyzyjnie wykrywa obecność osoby, nawet jeśli ona przestaje się ruszać lub się ukrywa. Urządzenie ma zdolność wykrywania obecności osób przez koce, kartony, drewno i płyty gipsowo-kartonowe.

Obsługa urządzenia H4 Video Intercom

Obsługa interkomu wideo daje operatorom możliwość wizualnego i dźwiękowego weryfikowania osób odwiedzających. Integracja z urządzeniem H4 Video Intercom wykorzystuje funkcję szerokiego zakresu dynamicznego i technologię eliminacji echa, zapewniając wyraźny obraz i dwukierunkową komunikację z odwiedzającymi.

Wersje oprogramowania

Oprogramowanie Avigilon Control Center jest oferowane w trzech wersjach: Core, Standard i Enterprise. Core to najprostsza wersja naszego nagrodzonego oprogramowania zapewniająca małym firmom zaawansowane możliwości monitoringu wizyjnego, łatwość obsługi i niezrównaną jakość obrazu. Wersja Standard to ekonomiczne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa, które spełnia podstawowe potrzeby projektów o średniej wielkości. Wersja Enterprise obejmuje wszystkie funkcje wersji Core i Standard a także zaawansowane funkcje, dzięki którym jest zaawansowaną, otwartą platformę nadająca się do szeroko zakrojonych projektów z dziedziny monitoringu wizyjnego.

Skontaktuj się z nami!